Produktion

Vår produktion är inriktad på precisionssvarvade detaljer i svårbearbetade material. Vi har mångårig erfarenhet av långsiktigt samarbete med kunder, som har uttalade och dokumenterade tillverkningskrav, utan egen motsvarande produktion.

Vår produktion är rationell och kvalitetssäkrad enl ISO 9001:2000, och vår personal har hög kompetens, vilken ständigt utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen. Vår maskinpark består huvudsakligen av CNC-fleroperationssvarvar och all övrig utrustning för kompletterande bearbetning.

Ett nära samarbete med några av de främsta leverantörerna till verkstadsindustrin, ger oss också förutsättningar att ligga väl framme i utveckligen. Vi stävar efter ständiga förbättringar av processer och prestationer, för att kunna möta kundens ökande krav nu och i framtiden.


Detta är givetvis en förutsättning för att kunna vara leverantör till några av Sveriges världsledande företag inom bl.a. förpackning, flyg och bioteknik.

Våra långsiktiga strävanden omfattar även etiska och miljömässiga krav.